Обновен списък на проектните предложения - 02.03.2017

16.03.2017

Обновени списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB005–2015– 1 след процедури за пред-договаряне и обжалване, съгласно решения на Съвместния комитет за набюдение 29-ти юни 2016 г., 8-ми ноември 2016 г., 9-ти февруари 2017 г. и 2-ри март 2017 година.

Facebook icon
Twitter icon