Integrated territorial strategy

Удължаване на срока за подаване на проектни идеи

16.12.2021

Бихме искали да Ви уведомим, че срокът за подаване на проектни идеи по кампанията за събиране на проекти, които ще се реализират по Териториалната стратегия за интегрирани мерки, се удължава до 26 декември 2021 г.

Научете повече за кампанията тук.

Четири уебинара с участието на организации от България и Турция са планирани в кампанията за набиране на проектни идеи за реализиране в рамките на Интегрираната териториална стратегия на програмата за периода 2021-2027 г.

02.12.2021

Четири уебинара с участието на организации от трансграничния регион България - Турция са планирани да се проведат по време на кампанията за набиране на проектни идеи за изпълнение в рамките на Интегрираната териториална стратегия на програмата за периода 2021-2027 г.

Целта на кампанията е да събере проектни идеи, които да адресират нуждите и потенциала на трансграничния регион на програмата и отговарят на интегрирания подход на стратегията да стимулира развитието на територията чрез съвкупност от съвместни проекти изпълнени от двете страни на границата.

Първа версия на на Териториална стратегия за интегрирани мерки приети от Работната група

04.06.2021

Проектът на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. можете да намерите прикачен по-долу.

Резултати от обществените консултации по първия проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки

07.05.2021

По -долу са приложени ПИСМЕНИ КОМЕНТАРИ, получени от обществените консултации по първия проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки, които ще се финансират по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП между Република България и Република Турция за периода 2021-2027.
 

Правилник за дейността на Работната група Работната група за подпомагане разработването на Териториалната стратегия за интегрирани мерки

16.04.2021

Правилникът за дейността на Работната група Работната група за подпомагане разработването на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. е прикачен по-долу.

Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.

14.04.2021

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството си на Управляващ орган на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. стартира обществени консултации във връзка с изготвения проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата.

Страници

Subscribe to Integrated territorial strategy