Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.

14.04.2021

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството си на Управляващ орган на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. стартира обществени консултации във връзка с изготвения проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата.

Програмата ще бъде финансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ - ИПП III - като определените приоритети, по които ще се финансират съвместни трансгранични проекти са „Екологичен трансграничен регион“, „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ и „По-сигурен трансграничен регион“.

Целта на Териториална стратегия за интегрирани мерки е да отговори на нуждите на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. и да предложи мерки, с които да допринесе за устойчивото икономическо развитие на трансграничния региона. Прилагането им ще се извършва в рамките на приоритета на програмата „Интегрирано развитие на трансграничния регион“.

Пълният текст на Проекта на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. можете да намерите прикачен.

Каним заинтересованите институции, организации и граждани да представят коментари и становища по предложения проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки в срок до 23 април 2021 г. в електронен вид на e-mail адрес: e-tcm@mrrb.government.bg

Получените предложения ще бъдат публикувани на интернет страницата на програмата и ще бъдат разгледани на заседание на Работната група за подпомагане разработването на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата.

Facebook icon
Twitter icon