Правилник за дейността на Работната група Работната група за подпомагане разработването на Териториалната стратегия за интегрирани мерки

16.04.2021

Правилникът за дейността на Работната група Работната група за подпомагане разработването на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. е прикачен по-долу.

Facebook icon
Twitter icon