Kamu İstişare Sonuçları Hk.

07.05.2021

INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında fonlanacak olan Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisi dokümanının ilk taslağına yönelik gerçekleştirilen kamu istişareleri sonucunda iletilen yazılı yorumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Facebook icon
Twitter icon