Резултати от обществените консултации по първия проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки

07.05.2021

По -долу са приложени ПИСМЕНИ КОМЕНТАРИ, получени от обществените консултации по първия проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки, които ще се финансират по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП между Република България и Република Турция за периода 2021-2027.
 

Facebook icon
Twitter icon