Survey: "Performance of Impact Evaluation of the IPA Cross-border Programmes 2007-2013, managed by the Republic of Bulgaria"

Представяме на Вашето внимание едно проучване, което е част от изследователската методология по договор за услуга за "Извършване на оценка на въздействието на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за пред-присъединителна помощ за периода 2007-2013 г., управлявани от Република България". Целта на проучването е да се изследва мнението на широката общественост по отношение постиженията и дългосрочното въздействие от изпълнението на посочените по-горе програми.

Вашето мнение е много важно за нас! Заедно със становищата на другите заинтересовани страни, то ще ни даде по-ясна представа за въздействието на тези много важни за региона на Балканите трансгранични програми.

Любезно Ви молим да попълните онлайн въпросника, ползвайки една от посочените по-долу връзки (в зависимост от езика, който предпочитате да използвате):
 

Английски: https://www.surveymonkey.com/r/LKWF2D5

Български: https://www.surveymonkey.com/r/LKXZPGZ

Турски: https://www.surveymonkey.com/r/HBNH3KR

Моля да изпратите вашите отговори не по-късно от 31 август 2016 г.
 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО В ПРОУЧВАНЕТО!

Facebook icon
Twitter icon