Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan 2014 - 2020 Dönemi Program Belgesi

INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı, 22 Temmuz 2015 tarihinde  C(2015) 5280 sayılı Karar ile  Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının en güncel versiyonu v.5.0, 31 Ağustos 2017 tarihinde kabul edilmiştir.

Facebook icon
Twitter icon