Информационна кампания за разясняване на Първата покана за набиране на проектни идеи