Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Çağrısı kapsamındaki...
Interreg-IPA SÖİ Bulgaristan - Türkiye Programı’nın 2018 yılına ait uygulama raporuna...
Katılımcıların, Avrupa İşbirliği Günü 2019 kutlamalarının sloganı olan “Avrupa, neden sensin...

SINIR TANIMAYAN PROJELER

Duyurular

Projects funded

ORTAK ARAMA VERİTABANI