Sayın Yararlanıcılar,Avrupa Birliği Dış Faaliyetleri Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi(PRAG)...
INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi detaylarının...
  INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği ProgramıTaslak Program Belgesinin...

Projects funded

Funded projects image