BULGARİSTAN CUMHURİYETİ TARAFINDAN YÖNETİLEN INTERREG IPA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 DÖNEMİ KAPSAMINDAKİ YARARLANICI PORTALLARI, İNTERNET SİTELERİ VE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN BAKIMI VE GÜNCELLENMESİ HİZMETİ

03.06.2019

INTERREG IPA CBC-TA-2019-1

 

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve İskân Bakanlığı, Bölgesel İşbirliği Yönetim Müdürlüğü, Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından Yönetilen Interreg IPA Sınır Ötesi Işbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamındaki yararlanıcı portalları, internet siteleri ve bilgi yönetim sisteminin bakımı ve güncellenmesi için hizmet ihalesine çıkmıştır.

INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (Referans Numarası 2014TC16I5CB005)
INTERREG-IPA Bulgaristan-Makedonya Sınır Ötesi İşbirliği Programı (Referans Numarası 2014TC16I5CB006)
INTERREG-IPA Bulgaristan-Sırbistan Sınır Ötesi İşbirliği Programı (Referans Numarası 2014TC16I5CB007)

 

Sözleşme bildirim formu ve ihale dosyasına buradan ulaşabilirsiniz:

http://www.ipacbc-bgtr.eu

http://www.ipa-cbc-007.eu

http://www.ipacbc-bgrs.eu

Son başvuru tarihi 03.07.2019, saat 17:00’dir.

Facebook icon
Twitter icon