INTERREG – IPA SÖİ PROGRAMLARI İÇİN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ, YARARLANICI PORTALLARI VE WEB SİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BAKIM HİZMETİ

14.03.2018

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, “Bölgesel İşbirliği Yönetimi” Genel Müdürlüğü; Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Sırbistan Programı, Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan - Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Programı ve Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan - Türkiye Programı kapsamında yönetim bilgi sistemleri, yararlanıcı portalları ve internet sitelerinin geliştirilmesi ve bakımı için ihale hizmeti hizmet sağlanması amacıyla aşağıdaki finansman kaynaklarının desteğiyle ihaleye çıkmaktadır.

  • INTERREG-IPA CBC Bulgaristan - Türkiye Programı (CCI Number 2014TC16I5CB005)
  • INTERREG-IPA CBC Bulgaristan – Eski Yugoslavya-Makedonya Cumhuriyeti Programı (CCI Number 2014TC16I5CB006)
  • INTERREG-IPA CBC Bulgaristan – Sırbistan Programı (CCI 2014TC16I5CB007)

İhale duyurusuna ve dosyasına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.ipacbc-bgtr.eu

http://www.ipa-cbc-007.eu

http://www.ipacbc-bgrs.eu

Tekliflerin verilmesi için son tarih 16.04.2018 saat 16.30’dir.

Facebook icon
Twitter icon