Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından yönetilen programlar kapsamındaki düzenli fon desteği devam ediyor…

02.04.2020

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, belediyeler, bölgesel yönetimler, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve diğer proje yararlanıcılarının ödemelerini yapmaya devam etmektedir.

COVID-19’un yayılması sebebiyle, Bulgaristan’daki zorlu salgın durumu ve ilan edilen olağanüstü hal, buna ilaveten komşu ülkelerde uygulanan acil durum tedbirlerine rağmen gerekli düzenlemeler yapılmış olup yararlanıcıların ödeme talep etmesi ve yapılan harcamaların geri ödenmesi sürecinde gecikme yaşanmayacaktır. Bulgaristan’da olağanüstü halin ilan edildiği 13 Mart 2020 tarihinden itibaren, INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 kapsamında uygulanmış faaliyetler için yararlanıcılara 175 268 Avro ödenmiştir.

Program yararlanıcıları tarafından ödeme talep edilmesi ve yapılan harcamaların geri ödenmesi süreci, krizi ele almaya ve toplumsal ve ekonomik sistemde olumsuz sonuçları en aza indirgeme hususuna bütünüyle katkı sağlamaya devam etmektedir. Yönetim ya da kontrol mekanizmalarındaki taraflardan birinin, Proje yararlanıcısı ya da Yüklenici, taahhütlerini yerine getiremediği veya işleyişlerini kontrol edemediği durumlarda harcamaların geri ödenmesi daha çok zaman aldığından Proje yararlanıcılarının ve yüklenicilerin gereklilikleri zamanında yerine getirmesi önemli bir önkoşul olmaktadır.

Facebook icon
Twitter icon