Interreg IPA Programları Proje Yararlanıcıları için Koronavirüs (COVID-19) Bağlamında Bilgilendirme

13.03.2020

Sayın Proje Yararlanıcıları,

Önceliğimiz hepinizin iyiliği ve güvenliği olduğundan, bu bilgilendirme olası bir hastalığı önlemek ve hastalıkla mücadele etmek amacıyla COVID-19 ile ilgili gelişen duruma hazırlanmanız ve harekete geçmeniz için sizlere hemen destek olmak amacıyla sunulmaktadır.

Sizlere hem Avrupa Birliği düzeyinde hem de ulusal ve bölgesel düzeylerde alınan önlemleri takip etmenizi ve uygulamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Lütfen, ilgili makamlar tarafından önerilen yeni tedbirleri düzenli olarak takip ederek uygulayınız.

COVID-19 salgınının projenizin uygulanmasını ciddi olarak etkilediği durumlarda, planlanan proje faaliyetlerini gözden geçirme/hangi faaliyetlerin daha sonraki bir tarihe ertelenebileceğini ön görme gibi gerekli önlemleri almanız şiddetle tavsiye edilmektedir. Bir faaliyetin iptal edilmesi, ertelenmesi veya proje ortaklarının/paydaşlarının yukarıdaki belirtilen nedenler veya gerekçeli diğer tıbbi durumlar sebebiyle katılım sağlayamaması durumlarında, çalışma planı üzerindeki etkiyi en aza indirmek amacıyla toplantının video konferans gibi alternatif yollarla gerçekleştirmesinin uygun bir seçenek olup olmadığını ilgili proje ortaklarınızla birlikte değerlendirmeniz tavsiye edilmektedir. COVID-19 salgınının projenizde neden olabileceği herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda lütfen Ortak Sekretarya ile iletişime geçiniz.

Ortak çabalarımızın bu acil durumun üstesinden gelmeye yardımcı olacağına inanıyoruz.

Lütfen sağlık yetkilileri tarafından önerilen önlemlere uyunuz, kendinize iyi bakın!

Facebook icon
Twitter icon