Doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve afetlere müdahale için akıllı stratejik sınır ötesi gelişme, CB005.1.11.006