Yenilikçi girişimler ile büyüyen festivaller, CB005.1.22.194