Ege havzası’nda ki sel sonuçlarını önlemek ve en aza indirmek için Topolovgrad ve Alpullu Belediyeleri arasındaki kapasiteyi artırmak

Proje Adı:CB005.1.11.084
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi
Proje Türü:Investment
Proje Süresi (Ay):24
Proje Bütçesi:544734.16 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:21.03.2017
Proje Bitiş Tarihi:20.03.2019
Proje Etki Alanı:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Proje Özeti:

The project aims to prevent and mitigate the consequences of floods in the cross-border area of Topolovgrad and Alpullu through improving the conductivity of river beds of Sinapovska River in Topolovgrad municipality and of Pancarköy river in Alpullu.

Within the project joint capacity building training for municipal employees for risk prevention and disasters’ management and awareness raising training for local population about its role on disasters prevention and causing will be conducted. The project invisages execution of repair and restoration works for improvement the conductivity of the river beds of Sinapovska River in Topolovgrad Municipality and of Pancarköy River in Alpullu.

The implementation of the project will contribute to mitigation of consequences of floods in the cross-border area and increasing safety of the local population in Sinapovo village and town of Alpullu through reducing the risk of life-threatening disasters.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Topolovgrad Belediyesi ve Alpullu Belediyesi'nin projesinin uygulanmasıyla, Ege Havzasında taşkınların etkilerinin önlenmesi ve azaltılması alanında tarafların güçlü yönlerini ve deneyimlerini birleştirme fırsatı verilmiştir. Topolovgrad Belediyesi topraklarında, yerel nüfus için bir risk yaratan ön koşullar, nehir yatağının 2017 yılına kadar ağaç ve çalılıklarla yoğun olarak büyüdüğü Sinapovska Nehri'dir, nehrin kıyıları kontrolsüz bir şekilde büyümüştür. Bu büyüme  ana nehir yatağının kademeli olarak daralmasına ve nehrin iletkenliğinin azalmasına neden olmuştur. Sinapovo köyünün bitiminde halka, arsalara ve nüfusun mülklerine ve atık su arıtma tesislerine periyodik olarak zarar vermiştir, Sinapovo Nehri, Dobroselets ve Chukarovo, Topolovgrad Belediyesi bölgeleri içinden geçmekte ve nehrin taşması ya da hendek kırılması durumunda risk taşıyan nüfus toplamda 625 kişidir. Alpullu Belediyesi’nin sorunu da aynıydı. Pancarkoy Nehri kasabadan geçmektedir. Proje dahilindeki yatırım faaliyetlerinin uygulanmasından önce, nehir kirli ve katı atık doluydu ve olası bir sel için zemin hazırlar durumdaydı. Nehrin su basmasına karşı; evler, avlular, spor kompleksi ve yaya bölgeleri tehdit altındaydı. Projenin uygulanması, Topolovgrad ve Alpullu belediyelerine sadece Topolovgrad belediyesindeki Sinapovska Nehri ve Alpullu'daki Pancaköy Nehri'nin iletkenliğini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda Sinapovo köylerinin yerel halkına da güvenliği sağlanmış oldu. İklim değişikliğine uyum sağlandı. Ayrıca, her iki belediye ortak eğitimler gerçekleştirerek, doğal afetlerin özellikle sellerin sonuçlarının önlenmesi ve azaltılması alanındaki yerel nüfusun ve belediye yönetimlerinin kapasitesini artırmayı başarmıştır.

Proje materyalleri:

Projenin görünürlük materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Projeye ilişkin kitapçığa buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Proje kapsamında hazırlanan broşüre buradan ulaşabilirsiniz.

20 Mart 2019 tarihinde Topolovgrad’da gerçekleştirilen nihai basın konferansının sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

Leading partner
Topolovgrad Belediyesi, Bulgaristan
PP2
Alpullu Belediyesi, Türkiye