İhale

Basitleştirilmiş İhale Usulü Duyurusu

25.02.2021

“Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştireceği INTERREG – IPA SÖİ Programları 2021-2027 dönemi için Çevresel Değerlendirme Raporlarının Detaylandırılması ve yine aynı Program kapsamında fonlanacak olan Bütünleşmiş Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejiler ile ilgili Basitleştirilmiş İhale Usulü”

Referans Bilgisi: Interreg-IPA CBC-TA-2020-4

Tender procedure for “Supply of equipment” under 2 lots within project CB005.2.12.011 “ Upgraded Protection of Environment in Edirne and Aytos”

05.02.2021

Tender procedure for “Supply of equipment” under 2 lots within project CB005.2.12.011 “ Upgraded Protection of Environment in Edirne and Aytos”

Publication reference: CB005.2.12.011-Supply of equipment

Aytos Municipality intends to award a supply contract for „Supply of equipment” under two lots:  Lot 1: 1  Vehicle - Dump truck, board, double cabin ;   

Lot 2:1 Multifunctional tractor; 1 Shredder; 1 Holes auger; 1 Branch shredder; 4 Leaf collectors and blowers; 12 Composters; 2 Gasoline lawnmower; 4 Bush cutters.

Pages

Subscribe to İhale