İkinci Çağrı kapsamına 86 proje teklifi İdari ve Uygunluk Değerlendirme aşamasını başarıyla geçmiştir

13.07.2018

Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan-Türkiye Programı Ortak İzleme Komitesi, İkinci Çağrı proje teklifleri kapsamında olan ilk iki değerlendirme aşamasının sonuçlarını onaylamıştır: 1.Sunulmuş olan tekliflerin ön kontrolü ve doğrulanması ve 2. İdari ve Uygunluk kontrolü.

Sunulmuş olan toplam 130 projenin 86 tanesinin –başarıyla diğer aşama olan Teknik ve Kalite Değerlendirme aşamasına geçen- değerlendirmesi bağımsız dış değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilecektir. İkinci aşamayı geçen proje teklifleri, alınan teknik ve kalite değerlendirme puanlarına göre sıralanacaktır. Ulaşılmamış olan Program Çıktı Göstergelerinin başarısına katkı sağlayacak proje tekliflerine finansman için yüksek öncelik verilecektir.

İdari ve Uygunluk kontrolü sırasında uygun görülen ve teknik değerlendirmeye devam eden proje başvurularının listesi

İdari ve Uygunluk kontrolü sırasında reddedilen proje listesi

Sıradaki değerlendirme aşamalarında elenenbaşvuru sahipleri, proje tekliflerinin reddedilme gerekçeleri hakkında resmi şekilde bilgilendirileceklerdir. Bu bildirimden 7 iş günü içerisinde; Ana Yararlanıcı, ilgili Ortak İzleme Komitesi kararına ilişkin olarak Yönetim Makamı’na şikayette bulunabilir.

Facebook icon
Twitter icon