2. Teklif Verme Çağrısı Kapsamında Düzeltilmiş BAŞVURU FORMU yayınlanmıştır

16.03.2018

2. Teklif Verme Çağrısı Kapsamında küçük teknik hataların (başvuru forumunun içeriğinde bir değişiklik bulunmamaktadır) giderildiği düzeltilmiş Başvuru Formu yayınlanmıştır. Düzeltmeler aşağıdaki gibidir;

1)           Kısım II- Proje Kimliği, 2.6. Süre ve Eylem Planı – 290 satırının gösterilmesi ( 6. Faaliyete ilişkin)

2)           Tablo 3 -  Bütçe Kalemlerinin Özet Dağılımı- Azami oranın aşılması(Tablo 3’deki 18.satır –Özet) durumunda başvuru sahiplerinin doğru olarak uyarılması amacıyla “Başvuru Paketinin Hazırlanması” bütçe kalemi 6.1. için azami oranın kontrolüne ilişkin formüllerin düzeltilmesi

3)           Proje Özeti - Türkçe, Bulgarca ve İngilizce proje amaçları-faaliyetleri ve sonuçlarına (10.,12.,14.,30.,31.,33.,49.,51. ve 53. Satırlar) ilişkin tablodaki boşlukların boyutunun arttırılması. Böylece, Başvuru Formu Proje Özeti sayfası yazdırıldığında daha fazla metnin görünür olmasına olanak sağlanmaktadır.

Düzeltmeler küçük olduğundan dolayı, Başvuru Formunun önceki sürümünü (16.02.2018 tarihinde yayınlanan) halihazırda doldurmuş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, yeni yayınlanan Başvuru Formunu kullanmaları zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir. Potansiyel başvuru sahiplerinin Başvuru Formunun önceki sürümünü kullanması durumda, proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve sunulması bakımından hiçbir olumsuz etki olmayacaktır.

Yönetim Makamı, tüm potansiyel başvuru sahiplerinin Başvuru Formu Ek 1 – Mantıkça Çerçeve’den bilgileri kopyalamaktan kaçınmaları gerektiğine dair dikkat çekmek istemektedir. Başvuru Formu aktif makrolar içerdiğinden dolayı, bilgilerin doğrudan kopyalanması Mantıksal Çerçeve dosyasında sorunlara neden olabilir.

Düzeltilmiş Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz: 16.03.2018 tarihinde revize edilmiş Başvuru Forumu

 

Facebook icon
Twitter icon