Публикуван е коригиран Формуляр за кандидатстване по Втората покана за подаване на предложения

16.03.2018

Публикуван е коригиран Формуляр за кандидатстване по Втората покана за подаване на предложения с отстранени дребни технически пропуски, както следва:

  1. Част II Идентификация на проекта, т. 2.6 Продължителност и план за действие – показване на ред 290 (относно дейност 6);

  2. Таблица 3 Обобщена разбивка по бюджетни линии – корекция на формулите, свързани с проверка за максималната ставка за бюджетна подлиния „Подготовка на пакета за кандидатстване“, така че кандидатите да бъдат коректно предупредени в случай на надвишаване на максималната ставка (ред 18 в таблица 3 Обобщение)

  3. Резюме на проекта – увеличаване на размера на клетките, свързани с целите на проекта, дейностите по проекта и резултатите от проекта, на английски, български и турски език (редове 10, 12, 14, 30, 31, 33, 49, 51 и 53), което позволява видимост на по-голям обем текст при разпечатване на резюмето на проекта.

Предвид това, че корекциите не са значителни, за потенциалните кандидати, които вече са попълнили предишната версия на формуляра за кандидатстване (публикувана на 16.02.2018), е препоръчително, но не и задължително да използват новопубликуваната версия на формуляра. Използването на предходната версия на формуляра за кандидатстване няма да доведе до негативни последици при подаването и оценката на проектните предложения.

Управляващият орган би искал да обърне внимание на потенциалните кандидати, че следва да избягват копиране на информация от формуляра за кандидатстване в Приложение 1 – Логическа рамка. Тъй като формулярът за кандидатстване съдържа активни макроси, директното копиране на информация може да доведе до проблеми при попълването на файла на логическата рамка.

Коригиран формуляр за кандидатстване може да намерите ТУК: Application form – revised, 16.03.2018

 

Facebook icon
Twitter icon