İkinci Çağrı Kapsamında Bulgar Yararlanıcılar için Proje Uygulama Eğitimi