Обучение „Изпълнение на проекти“ за представители на българските партньори по втората покана