Üçüncü Çağrı Kapsamındaki Stratejik Proje için Proje Uygulama Rehberi, Versiyon 2

01.04.2022

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Üçüncü Teklif Verme Çağrısı kapsamında imzalanan Stratejik Proje (2014TC16I5CB005-2020-3) için kullanılmakta olan Proje Uygulama Rehberi(PIM) güncellenmiş olup ikinci versiyonu 31.03.2022 tarihi itibari ile geçerlilik kazanmıştır.

Güncellenen PIM ve eklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:         

Facebook icon
Twitter icon