Наръчник за изпълнение версия 2 на одобрен проект по Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020

01.04.2022

Актуализирана версия 2 на Наръчник за изпълнение на одобрен проект по Ограничена покана за стратегическо проектно предложение 2014TC16I5CB005-2020-3 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 влиза в сила от 31.03.2022 г.

Наръчникът и приложенията към него са приложени по-долу:

 

Facebook icon
Twitter icon