Implementation stage

Наръчник за изпълнение версия 3 на одобрен проект по Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020

03.07.2023

Актуализирана версия 3 на Наръчник за изпълнение на одобрен проект по Ограничена покана за стратегическо проектно предложение 2014TC16I5CB005-2020-3 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 влиза в сила от 03.07.2023 г.

Промяната касае разяснения свързани с подаването на Искане за плащане - Анекс 6. 

Наръчникът и приложенията към него са приложени по-долу:

 

Нова версия на PRAG

01.08.2022

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) влезе в сила на 24.06.2022 г.

 

Новата версия на PRAG можете да намерите ТУК.

Наръчник за изпълнение версия 2 на одобрен проект по Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020

01.04.2022

Актуализирана версия 2 на Наръчник за изпълнение на одобрен проект по Ограничена покана за стратегическо проектно предложение 2014TC16I5CB005-2020-3 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 влиза в сила от 31.03.2022 г.

Наръчникът и приложенията към него са приложени по-долу:

 

Subscribe to Implementation stage