Bulgaristan-Türkiye Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi Birinci Teklif Çağrısı kapsamında bütçe görüşmelerine çağırılan Ana Yararlanıcıların dikkatine!

01.12.2016

Bütçe görüşmeleri sırasında ya da Yönetim Makamına (17-19 Kiril and Methodii Cad. Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanlığı, Dış Sınırlar Departmanı, 1202 Sofya, Bulgaristan) 10 iş günü içerisinde  sunulması gereken belge örneklerine BURADAN ulaşabilirisiniz.

Facebook icon
Twitter icon