На вниманието на водещите партньори, които са получили покани за преговори за сключване на договори за субсидия по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014 – 2020

01.12.2016

Бланки на документите, които следва да бъдат представени по време на преговорите или да бъдат изпратени на Управляващия орган (на адрес: България, 1202 София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, ГД „Управление на териториалното сътрудничество”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството) до 10 работни дни след получаване на поканата за преговори, може да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon