Erasmus + Programı Kapsamında Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı

19.10.2016

Erasmus + Programı kapsamında, EACEA/37/2016 referans numaralı Ana Eksen 3 –“Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliğini Geliştirme Politikasına Destek” başlığı altında Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı açılmıştır.

Bu Teklif Çağrısının amacı, Avrupa’daki Sivil Toplum Kuruluşları (STKlar) ve gençlik alanında Avrupa çapındaki aktif olan ve tam ilan metninde detaylandırılmış genel amaçlara yönelik çalışan ağlara, faaliyet hibesi olarak nitelendirilecek olan yapısal destek sağlamaktır.  

Bu çağrı iki kuruluş türü için açılmıştır: Avrupa’daki Sivil Toplum Kuruluşları (STKlar) ve gençlik alanında Avrupa çapındaki aktif ağlar. Uygun ülkeler listesi içerisinde Bulgaristan da yer almaktadır.

Faaliyet Hibesinin yıllık azami miktarı 35.000 Euro olacaktır.

Tamamıyla doldurulmuş e-başvuru formu, 29 Kasım 2016, saat 12:00 ‘ye kadar internet üzerinden sunulmalı (öğle vakti, Brüksel saati ile) ve ilgili eki (1- Doğruluk Beyanı) içermelidir. Zorunlu diğer ekler de (2) e-posta yoluyla ilgili kuruma aynı gün ve saate kadar sunulmalıdır.

Başvurular, ACEA/37/2016 referans numaralı ­­Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi’nde yer alan koşullara uygun olmalıdır.

İlan metninin tamamına ve Başvuru Rehberi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Facebook icon
Twitter icon