Европейска Комисия - Покана за представяне на предложения по Програма „Еразъм+“

19.10.2016

Европейска Комисия обяви Покана за представяне на предложения — EACEA/37/2016 по Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — подкрепа за реформиране на политиката Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта.

Целта на поканата е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправи­телствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта и насочени към общите цели посочени в пълния текст на обявата.

Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за две категории субекти: европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи (неофициална мрежа). Списъкът със допустими държави включва България.

Максималната годишна оперативна субсидия ще бъде 35 000 EUR.

Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 29 ноември 2016 г., включително съответните приложения (1. Клетвена декларация ). Задължителните допълнителни приложения (2) трябва да се изпратят по електронната поща до Агенцията при същия краен срок.

Заявленията трябва да съответстват на разпоредбите, съдържащи се в Насоките за кандидатстване — Покана за предста­вяне на предложения EACEA/37/2016.

Пълният текст на Поканата, както и Насоките за кандидатстване, можете да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon