Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Programı kapsamında Ortak İzleme Komite toplantısı 8 Kasım 2016 tarihinde Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenecektir

24.10.2016

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Programı kapsamında Ortak İzleme Komite toplantısı, 8 Kasım 2016 tarihinde Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenecektir. Ortak İzleme Komitesi, iki ortak ülkenin de merkezi yönetim, yerel yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşmaktadır.

Toplantı, Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Sayın Denitsa Nikolova başkanlığında ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı "Mali işbirliği" Başkanı Sayın Beyza Turan, eşbaşkanlığında gerçekleşecektir.

Bu toplantının temel amacı, Birinci Teklif Çağrısı kapsamında fonlanmak üzere sunulmuş projeleri değerlendirmek ve seçmektir.

Birinci Teklif Çağrısı, son başvuru tarihi 16 Mart 2016 olmak üzere  16 Kasım 2015 tarihinde ilan edilmiştir. Program’ın iki öncelik ekseni olan Öncelik Ekseni 1 –“1.Çevre” ve Öncelik Ekseni 2- “2.Sürdürülebilir Turizm” başlıkları kapsamında proje uygulamak için fırsat sağlamıştır. Birinci Çağrı Proje Tekliflerinin toplam mali bütçesi 11 028 255 Euro’dur. Proje başvuru süresi içerisinde toplam 195 adet proje sunulmuştur.

 

Facebook icon
Twitter icon