Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програматa за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г. ще се проведе на 8-ми ноември 2016 г. в град Бургас

24.10.2016

На  8-ми ноември 2016 г. в град Бургас, Република България, ще се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Турция.  Съвместният комитет за наблюдение включва представители на централната администрация от двете страни, областните администрации от трансграничния регион и неправителствени организации.

Форумът ще бъде ръководен от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и съпредседателстван от г-жа Бейза Туран – директор на дирекция „Финансово сътрудничество“ към Министерството по въпросите на ЕС на Република Турция.

Основната цел на заседанието е да бъдат разгледани и одобрени за финансиране проектите по Първата покана за набиране на проектни предложения.

Първата покана беше обявена на 16.11.2015 г. с краен срок за подаване на проектни предложения до 16.03.2016 г. и предостави възможност за кандидатстване по Приоритетна ос 1 – „Околна среда“ и Приоритетна ос 2 – „Устойчив туризъм“ на Програмата. Общият бюджет на поканата е в размер на 11 028 255 евро. В рамките на поканата бяха получени общо 195 проектни предложения.

Facebook icon
Twitter icon