Ortak İzleme Komite Toplantısı Düzenlendi

09.01.2018

2014-2020 dönemi Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında dördüncü Ortak İzleme Komite toplantısı, 9 Ocak 2018 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, sınır bölgesinden merkezi, bölgesel ve yerel yönetim temsilcileri ile sivil toplum öğütleri katılmıştır.

Etkinlik, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Denitsa Nikolova ve Türkiye Avrupa Birliği Bakanlığı, Mali İşbirliği Başkanı Sn. Beyza Turan eş başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 

Komite üyeleri, 2014-2020 Programı kapsamında İkinci Teklif Verme Çağrısı Başvuru Rehberi ve Değerlendirme Kurallarını görüşmüş  ve ardından onaylamıştır.

Toplantı sırasında, Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi mevcut uygulamalar ve Programın 2007-2013 döneminde kaydedilen aşamalar ile ilgili sunumlar yapılmıştır.

İkinci Teklif Verme Çağrısı, iki öncelik ekseni kapsamında açılacaktır: “Çevre” ve “Sürdürülebilir Turizm”. Toplam bütçe ise 15 650 351 Avro ’dur. Projeler ilk kez, elektronik olarak sunulacaktır.

Facebook icon
Twitter icon