Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България — Турция 2014 – 2020, 9 януари 2018, град Одрин