Interreg IPA Bulgaristan-Sırbistan, Bulgaristan-Makedonya ve Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında “Faaliyet Organizasyonu” ihalesine ilişkin soru ve cevaplar

09.08.2018

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı “Bölgesel İşbirliği Yönetim” Müdürlüğü, 20 Temmuz 2018’de yayınlanmış olan Interreg IPA Bulgaristan-Sırbistan, Bulgaristan-Makedonya ve Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında “Faaliyet Organizasyonu” ihalesine ilişkin verilen süre içerisinde potansiyel yararlanıcılar tarafından iletilmiş olan soruların cevaplarını yayınlamıştır.

Soru ve Cevaplar

Soru ve cevaplara şu adreslerden ulaşılabilmektedir: http://www.ipacbc-bgrs.eu/, http://www.ipa-cbc-007.eu, http://www.ipacbc-bgtr.eu/ ve www.mrrb.government.bg.

 

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon