Въпроси и отговори, касаещи тръжна процедура за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция“

09.08.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” публикува отговори на постъпилите в определения срок въпроси от потенциални оференти в обявената на 20.07.2018 г. тръжна процедура за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България“.

Въпроси и Отговори

Въпросите и отговорите можете да откриете и на следните интернет страници: http://www.ipacbc-bgrs.eu/, http://www.ipa-cbc-007.euhttp://www.ipacbc-bgtr.eu/ и www.mrrb.government.bg.

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon