Edirne Ortak Sekretarya Ofisi için açık pozisyon duyurusu

26.07.2023

INTERREG IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Edirne’de faaliyet göstermekte olan Ortak Sekretarya Destek Ofisinde istihdam edilmek üzere bir adet İnşaat Mühendisi ya da Mimar (Yatırım İzleme Uzmanı) alımı yapılacaktır.

Daha fazla bilgi için bakınız: https://cbc.ab.gov.tr/duyuru/50755/interreg-ipa-bulgaristan-turkiye-sinir-otesi-isbirligi-programi-kapsaminda-insaat-muhendisimimar-alinacaktir?lang=tr

Facebook icon
Twitter icon