Duyurular

Hizmet Alımı Kısa Liste Bildirimi

03.07.2020

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın Bölgesel İşbirliği Yönetimi Genel Müdürlüğü, “Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yönetilen Interreg-IPA SÖİ Programları 2014-2020 kapsamındaki etkinliklerin düzenlenmesi”ne ilişkin hizmet alımının kısa liste bildirimini yayınlamıştır.
 

İlgili listeye aşağıdaki ekten erişebilirsiniz.

 

Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısı Başvuru Formunun Güncellenmesi

30.06.2020

Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Üçüncü Teklif Verme Çağrısı kapsamında önceden belirlenmiş başvuru sahiplerine yönelik hazırlanmış olan Başvuru Formunun güncel versiyonu, içerisindeki küçük teknik hatalar giderilerek yeniden yayınlanmıştır. Bu güncelleme, ilgili teklif çağrısının Başvuru Rehberindeki onaylanmış değişiklik doğrultusunda yapılmış olup proje ortaklarının Bütçe Kalemi 1 altındaki personel harcamalarını gerçek maliyet bazında raporlamalarına imkan tanınmasını içermektedir.

 

ÖNEMLİ: Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısı Başvuru Rehberinin Güncellenmesi

29.06.2020

Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Üçüncü Teklif Verme Çağrısı kapsamında önceden belirlenmiş başvuru sahiplerine yönelik yayınlanmış olan Başvuru Rehberinde, 26 Haziran 2020 tarihli Ortak İzleme Komitesi kararıyla değişiklik yapılmış, Başvuru Formu da bu doğrultuda güncellenmiştir.

Etkinlik Düzenlenmesine ilişkin Hizmet Alımı Sözleşme Duyurusu Hakkındaki Sorular ve Cevapları

04.06.2020

“Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yönetilen Interreg-IPA SÖİ Programları 2014-2020 kapsamındaki etkinliklerin düzenlenmesi” hizmetinin sağlanmasına dair sınırlı ihale usulünün 20-211801-001 referans numarası ile yayınlanan Sözleşme Duyurusu ile ilgili sorular ve cevapları yayınlanmıştır.

Stratejik Proje Sınırlı Teklif Çağrısı İlanı

13.05.2020

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı

(Yönetim Makamı)

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlığı

(Ulusal Otorite)

İle işbirliği çerçevesinde,

Bulgaristan ve Türkiye arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla, 13.05.2020 tarihinde, Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısını duyurmaktadır. Programa, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı II (IPA II) tarafından eş-finansman sağlanmaktadır.

“Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yönetilen Interreg-IPA SÖİ Programları 2014-2020 kapsamındaki etkinliklerin düzenlenmesi”ne ilişkin Hizmet Alımı Sözleşme Duyurusu

05.05.2020

Yukarıda belirtilen programların Yönetim Makamı olan Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın Bölgesel İşbirliği Yönetimi Genel Müdürlüğü, “Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yönetilen Interreg-IPA SÖİ Programları 2014-2020 kapsamındaki etkinliklerin düzenlenmesi” hizmetinin sağlanmasına dair sınırlı ihale usulü hakkında Hizmet Alımı Sözleşme Duyurusu yayınlamıştır.

İlgili başvuru formunun Sözleşme Makamına 15.06.2020, saat 17:30’dan önce iletilmesi gerekmektedir.

Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Program Ülkelerinde Alınan Acil Durum Tedbirlerine ilişkin Kılavuz Güncellemesi- Versiyon 2, 23.04.2020

23.04.2020

Projelerin geçici bir süreliğine askıya alınması durumunda, atılacak adımların kontrolünü ve yasalara uygunluğunu sağlamak adına 20.03.2020 tarihinde yayınlanmış olan kılavuza aşağıdaki konularda ekleme yapılmış olup Interreg- IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı yararlanıcılarının bilgisine sunulmaktadır:

 

- Proje faaliyetlerinin yürütülebilmesi için imzalanan Hizmet alımı/Ekipman Temini/İnşaat İşleri sözleşmelerinin askıya alınması,

- Askıya alınan dönemin sona ermesinin ardından planlanan faaliyetlerin analizinin sunulması.

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından yönetilen programlar kapsamındaki düzenli fon desteği devam ediyor…

02.04.2020

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, belediyeler, bölgesel yönetimler, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve diğer proje yararlanıcılarının ödemelerini yapmaya devam etmektedir.

Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yönetilen Interreg-IPA SÖİ Programları 2014-2020 kapsamındaki etkinliklerin düzenlenmesi”ne ilişkin Hizmet Alımı Ön Bilgi Bildirimi

31.03.2020

Yukarıda belirtilen programların Yönetim Makamı olan Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın Bölgesel İşbirliği Yönetimi Genel Müdürlüğü, “Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yönetilen Interreg-IPA SÖİ Programları 2014-2020 kapsamındaki etkinliklerin düzenlenmesi” hizmet alımına dair sınırlı ihale usulü hakkında Hizmet Alımı Ön Bilgi Bildirimi yayınlamıştır.

Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Program Ülkelerinde Korona Virüsü Kapsamında Proje Uygulama Sürecine Yönelik Alınan Tedbirler

20.03.2020

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve diğer Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına katılan ülkeler tarafından Korona Virüs kapsamında alınan acil durum önlemleri hakkında Yönetim Makamı tarafından bir kılavuz yayınlanmıştır. 

Kılavuzun Türkçe çevirisine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Pages

Subscribe to Duyurular