Общо 47 проектни идеи са подадени по първата покана от Териториалната стратегия

25.07.2023

Приключи подаването на проектни идеи по първата покана от Териториалната стратегия на програмата България-Турция 2021-2027 г., Стратегическа цел 1 „Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация“.

В рамките на крайния срок са подадени общо 47 проектни идеи, от които 25 са с водещ партньор от България, а 22 - от Турция. След като Съветът за управление прегледа и одобри подадените концепции, тези от тях, които допринасят най-много за постигането на Стратегическа цел 1 на Териториалната стратегия, ще могат да участват в следващия етап на кандидатстване като пълни проектни предложения.

Facebook icon
Twitter icon