Новини

Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

16.03.2023

УО на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. с информация за планираните приеми на проектни предложения през годината.

Важно: Актуализиране на Насоките за кандидатстване по първата ограничена покана за стратегическото проектно предложение по програмата България-Турция 2021-2027

13.03.2023

С решение на Комитета за наблюдение от 13 март 2023 г. са изменени Насоките за предварително определените кандидати по първата ограничена покана за стратегическото проектно предложение по програмата Интеррег VI-A ИПП България-Турция 2021-2027. 
Актуализираните Насоки за предварително определените кандидати можете да намерите ТУК.
Новият срок за подаване на стратегическото проектно предложение е 23 март 2023 г., 17:00 ч. българско време.

Подбор за длъжност „контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“ по Програмите за териториално сътрудничество

08.03.2023

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ОБЯВЯВА ПОДБОР

За лица на длъжността „контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“ по Програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г.. Подборът се обявява за свободните позиции за „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ – три позиции.

Açık pozisyonlar için duyuru at INTERREG IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Edirne’de faaliyet göstermekte olan Ortak Sekretarya Destek Ofisinde

02.02.2023

INTERREG IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Edirne’de faaliyet göstermekte olan Ortak Sekretarya Destek Ofisinde istihdam edilmek üzere bir adet İnşaat Mühendisi ya da Mimar (Yatırım İzleme Uzmanı) ve bir adet Proje Yöneticisi Yardımcısı, ayrıca Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Ankara binasında istihdam edilmek üzere bir adet İletişim Uzmanı alınacaktır.

Daha fazla bilgi için bakınız Announcement-NA

Ограничена покана за стратегическо проектно предложение

12.12.2022

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

Посещение на г-жа Магали Леноел, представител на ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия на проект „Трансграничните региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“

12.12.2022

Г-жа Магали Леноел, представител на ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, и Съвместния секретариат на Програма INTERREG – IPA CBC България – Турция посетиха Проект „Трансграничните региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“, изпълняван от Тракийски университет Одрин - Партньор № 2 по проекта.

Учреден е бордът за управление на териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

02.12.2022

Беше одобрена и териториалната стратегия по програмата

 

Ръководният орган на териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 беше учреден на първото си заседание, което се проведе в Одрин. За съпредседател от българска страна беше избран кметът на Карнобат Георги Димитров, а колегата му от турска страна предстои да бъде определен.

Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение по програмата (Интеррег VI-А) България-Турция 2021-2027

02.12.2022

Стартира първата покана за кандидатстване по програмата за стратегическия проект за повишаване на капацитета за справяне с нелегалната миграция

 

Първото заседание на Комитета за наблюдение по програмата (Интеррег VI-А) България-Турция 2021-2027 се проведе на 1 декември 2022 г. в гр. Одрин.

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България-Турция 2021-2027

23.11.2022

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2021-2027 г. с Решение от 22 ноември 2022 г. През следващите 7 години над 34 млн. евро ще бъдат инвестирани в областите Бургас, Ямбол, Хасково, Одрин и Къркларели.

Най-голям дял от програмния бюджет, близо 25 млн евро, е насочен към  инвестиции в интегрираното териториално развитие с фокус върху специфичните нужди на региона. По този приоритет ще бъдат подкрепени проекти в областта на туризма и услугите от общ интерес.

Страници

Subscribe to Новини