Новини

Въпроси и отговори по обществена поръчка с предмет Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП 2021-2027

19.11.2020

Въпроси и отговори по обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“  са на разположение ТУК

Технически проблеми с MIS и BP

06.11.2020

Уважаеми потребители и бенефициенти,

Информационния систем за управление (MIS) и портала за бенефициентите (BP) временно не са достъпни поради технически проблеми. Очакваме скоро системата да заработи отново.

Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ ..."

04.11.2020

Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“   

 

ОТМЯНА НА ПРОЦЕДУРА за Предоставяне на услуги за “Организиране на събития по Interreg-ИПП Програмите на ТГС 2014-2020, управлявани от Република България”

07.10.2020

ОТМЯНА НА ПРОЦЕДУРА за Предоставяне на услуги за  “Организиране на събития по Interreg-ИПП Програмите на ТГС 2014-2020, управлявани от Република България”

 

CANCELLATION OF A SERVICE TENDER PROCEDURE

for “Organization of events under Interreg-IPA CBC Programmes 2014-2020, managed by Republic of Bulgaria”

1. Publication reference
20-211801-001

2. Date of publication
03.07.2020

Проведено онлайн обучение за българските проектни партньори по стратегическия проект по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България-Турция 2014-2020

01.10.2020

На 30.09.2020 г. Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България – Турция с подкрепата на Управляващия орган проведе онлайн обучение за представители на българските проектни партньори по стратегическия проект, по който се очаква да бъде сключен договор за субсидия. Лектори бяха представители на Съвместния секретариат и Управляващия орган на Програмата. По време на обучението бяха разгледани следните теми:

Страници

Subscribe to Новини