Новини

Проведено обществено обсъждане на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027

21.02.2022

Във връзка с подготовката на окончателния вариант на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България - Турция 2021-2027 за официално предаване на Европейската комисия (ЕК), както и съгласно чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като Управляващ орган (УО) на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмен период 2021-2027 г. на 21 февруари 2022 г.

Нова версия на PRAG, 15 декември 2021 г.

05.01.2022

Уважаеми бенефициенти,

Информираме Ви, че новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) е валидна и приложима за всички процедури за избор на изпълнител, считано от 15.12.2021 г.

Препоръчваме Ви да се запознаете с актуалната версия на PRAG, която е достъпна ТУК и да използвате новите образци на документи при обявяване на процедури след 15.12.2021 г.

Удължаване на срока за подаване на проектни идеи

16.12.2021

Бихме искали да Ви уведомим, че срокът за подаване на проектни идеи по кампанията за събиране на проекти, които ще се реализират по Териториалната стратегия за интегрирани мерки, се удължава до 26 декември 2021 г.

Научете повече за кампанията тук.

Стартиране на консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.

14.12.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. стартира консултации по Доклада за екологична оценка (ДЕО) на програмата, съгласно чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 3 и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.).

Четири уебинара с участието на организации от България и Турция са планирани в кампанията за набиране на проектни идеи за реализиране в рамките на Интегрираната териториална стратегия на програмата за периода 2021-2027 г.

02.12.2021

Четири уебинара с участието на организации от трансграничния регион България - Турция са планирани да се проведат по време на кампанията за набиране на проектни идеи за изпълнение в рамките на Интегрираната териториална стратегия на програмата за периода 2021-2027 г.

Целта на кампанията е да събере проектни идеи, които да адресират нуждите и потенциала на трансграничния регион на програмата и отговарят на интегрирания подход на стратегията да стимулира развитието на територията чрез съвкупност от съвместни проекти изпълнени от двете страни на границата.

Страници

Subscribe to Новини