Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ по отношение на настоящата ситуация с COVID-19

13.03.2020

 

Уважаеми партньори по проекти,

Бихме искали да Ви уверим, че наш приоритет е благополучието и безопасността на всички Вас, както и да окажем подкрепа да се подготвите и да реагирате на развиващата се ситуация по отношение на COVID-19 с цел предотвратяване и борба с болестта.

Горещо ви препоръчваме да спазвате стриктно мерките, предприети на европейско, национално и регионално ниво, и да го прилагате. Бъдете редовно информирани за новите мерки, предложени от съответните органи, и ги прилагайте.

Обучение „Изпълнение на проекти“ за представителите на българските партньори по втората покана

12.12.2019

На 11 декември 2019 г., в гр. Хасково, се проведе обучение за българските партньори по 15 проектa, одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Интеррег-ИПП за ТГС България – Турция 2014 - 2020 на 12.11.2019 г.

Обучение „Изпълнение на проекти“, Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция

04.12.2019

Имаме удоволствието да Ви поканим на организираното от съвместния секретариат обучение „Изпълнение на проекти“ за членовете на екипите по проектите, финансирани по Втората покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

Обучение „Изпълнение на проекти“ за представителите на турските партньори по втората покана на Програмата ИНТЕРРЕГ–ИПП за ТГС България – Турция 2014 – 2020

26.11.2019

На 13 ноември 2019 г. в град Одрин се проведе обучение „Изпълнение на проекти“ за турските партньори по втората покана за набиране на проектни предложения. Събитието бе открито с встъпителна сесия, на която участниците бяха поздравени от посланика на Република България в Република Турция, посланика на Република Турция в Република България, губернатора на област Къркларели, кметът на община Одрин. Заместник-министърът на външните работи на Република Турция Н. Пр.

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция и първо заседание на Работната група за разработване на новата програма за периода 2021-2027 г. се проведоха в град Одрин

26.11.2019

На 12 ноември 2019 г. в град Одрин се проведе шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014–2020 г. Събитието беше председателствано от Н.Пр. г-н Фарук Каймъкчъ, заместник-министър на външните работи на Република Турция, и съ-председателствано от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. На срещата присъства г-жа Магали Леноел, представител от Главна дирекция “Регионална и градска политика“ към Европейската комисия.

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение

08.11.2019

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 ще се проведе на 12 ноември 2019 в град Одрин, Република Турция.

Обучение „Изпълнение на проекти“ за турските членове на екипите за управление на проекти финансирани по втората покана

05.11.2019

Обучение „Изпълнение на проекти“ за турските членове на екипите за управление на проекти финансирани по втората покана в град Одрин, Република Турция.

Можете да се регистрирате до 7 ноември 2019 г. на следния линк:

Регионална консултация за следващия програмен период 2021-2027 година в град Бургас

25.10.2019

Управляващият орган по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция започна разработването на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави за следващия програмен период през 2021 – 2027 г. с провеждане на регионална консултация на 23 октомври 2019 г., в гр. Бургас.

Страници

Subscribe to Новини