Новини

MAINTENANCE

26.03.2018

Due to the changes in state networks in Bulgaria the users of the Ellectronic application system, Beneficiary portal and the MIS system under the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-Turkey 2014-2020 might experience unstable connection or the systems might not available temporary on 26.03.2018.

Публикуван е коригиран Формуляр за кандидатстване по Втората покана за подаване на предложения

16.03.2018

Публикуван е коригиран Формуляр за кандидатстване по Втората покана за подаване на предложения с отстранени дребни технически пропуски, както следва:

  1. Част II Идентификация на проекта, т. 2.6 Продължителност и план за действие – показване на ред 290 (относно дейност 6);

Въпроси и отговори по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

15.03.2018

Списъкът с „Въпроси и отговори“ към 14-ти март 2018 г. може да намерите ТУК.

Списъкът ще бъде редовно актуализиран с отговорите на ново постъпилите въпроси.

Напомняме ви, че кандидатите могат да задават въпроси до 21 март 2018 г. (21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения).

SERVICE FOR UPGRADE AND MAINTENANCE OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, BENEFICIARY PORTALS AND WEB SITES FOR INTERREG-IPA CBC PROGRAMMES

14.03.2018

Directorate “Territorial Cooperation Management”, Ministry of Regional Development and Public Works intends to award a service contract for Service for upgrade and maintenance of Management information systems, Beneficiary portals and web sites for Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria – Turkey, Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria - former Yugoslav Republic Of Macedonia and Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-Serbia in Sofia, Bulgaria with financial assistance from the

Информационна кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения

21.02.2018

Успешно приключиха информационните дни за потенциални кандидати по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. Обученията за потенциални кандидати се проведоха на:

  • 8 февруари в град Хасково, Република България;

  • 13 февруари в град Ямбол, Република България и град Къркларели, Република Турция;

ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Втората покана е променен

16.02.2018

Формуляр за кандидатстване с отстранени технически грешки (няма промяна в съдържанието на формуляра),  можете да намерите ТУК: Апликационна форма - обновена, 16.02.2018.

Партньорски форум по Втората покана за набиране на проектни предложения

09.02.2018

Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган), в сътрудничество със Съвместния Секретариат на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция организират Партньорски форум за потенциалните кандидати от двете страни по втората покана за набиране на проектни предложения.

Откриване на информационната кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

09.02.2018

На 8 февруари 2018 г. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково беше поставено началото на информационната кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. Форумът бе открит от областния управител на област Хасково, г-н Станислав Дечев. В събитието участваха близо 80 официални представители на регионални и местни администрации, културни и образователни учреждания, неправителствени организации и други заинтересовани страни.

Информационна кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения

01.02.2018

Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в информационните дни по Втората покана за набиране на проектни предложения, които ще се проведат на територията на Република България през месец февруари, както следва:

  • в град Хасково - откриване на кампанията на 08.02.2018 г., четвъртък, зала „Марица“, ет. I в Областна администрация Хасково, начален час 10:30 ч.

Страници

Subscribe to Новини