Новини

Пето заседание на Съвместния комитет за наблюдение

05.12.2018

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 ще се проведе на 13 декември 2018 в град Поморие, Република България.

На заседанието ще бъдат разгледани напредъкът по изпълнението на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г. и резултатите от техническата оценка и оценката на качеството на проектите, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения.

Подаване на документи по електронен път

30.11.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, Управляващ орган на Програмата Интеррег-ИПП за ТГС България-Турция Ви информира, че във връзка с въвеждането на електронната система за обмен на документи в държавната администрация в България и в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр.

Анкета за всички заинтересовани: Вашето мнение е важно за нашата Програма!

17.10.2018

Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014 – 2020 година Ви кани най-учтиво да участвате в анкетата за мониторинг на индикаторите за резултат на програмата, които се използват за измерване постигането на нейните цели. Проучването ще бъде отворено за всички заинтересовани до 20 ноември 2018 г.

Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014 – 2020 година Ви кани най-учтиво да участвате в анкетата за мониторинг на индикаторите за резултат на програмата, които се използват за измерване постигането на нейните цели. Проучването ще бъде отворено за всички заинтересовани до 20 ноември 2018 г.

Предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция“

10.10.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България.

Тръжното досие е на разположение ТУК.

Ден на европейското сътрудничество 2018

28.09.2018

На 21 септември 2018, в детска градина №6 „Вълшебство“, гр. Бургас, България и детска градина „Нилюфер Хатун“, Одрин, Турция отпразнувахме Деня на Европейското сътрудничество 2018. Двете събития под мотото „Рисуваме заедно нашето бъдеще“ бяха организирани от Съвместния секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020г., с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството на външните работи на Република Турция.

Ден на европейското сътрудничество 2018 – “Рисуваме заедно нашето бъдеще“ в рамките на Европейската година на културното наследство

07.09.2018

Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция има удоволствието да Ви покани на отбелязването на Деня на Европейското сътрудничество 2018 под мотото „Рисуваме заедно нашето бъдеще“. Целта на събитието тази година е да се подобри достъпа до културното наследство и да се насърчи културното разбиране сред младите хора в трансграничния регион.

Нова версия на PRAG

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) влезе в сила на 02.08.2018 г.

 

Новата версия на PRAG можете да намерите ТУК.

 

Въпроси и отговори, касаещи тръжна процедура за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция“

09.08.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” публикува отговори на постъпилите в определения срок въпроси от потенциални оференти в обявената на 20.07.2018 г. тръжна процедура за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България“.

Страници

Subscribe to Новини