Новини

Откриване на информационната кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

09.02.2018

На 8 февруари 2018 г. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково беше поставено началото на информационната кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. Форумът бе открит от областния управител на област Хасково, г-н Станислав Дечев. В събитието участваха близо 80 официални представители на регионални и местни администрации, културни и образователни учреждания, неправителствени организации и други заинтересовани страни.

Информационна кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения

01.02.2018

Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в информационните дни по Втората покана за набиране на проектни предложения, които ще се проведат на територията на Република България през месец февруари, както следва:

  • в град Хасково - откриване на кампанията на 08.02.2018 г., четвъртък, зала „Марица“, ет. I в Областна администрация Хасково, начален час 10:30 ч.

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

10.01.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България — Турция 2014 – 2020 се проведе в град Одрин

09.01.2018

Днес, 9-ти януари 2018 г. в гр. Одрин се проведе четвъртото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България — Турция 2014 – 2020 с участието на представители на централните, регионалните и местни администрации и неправителствени организации от двете страни на трансграничния регион.

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение

02.01.2018

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 ще се проведе на 9 януари 2018 в град Одрин. Република Турция.

EXTENDED MAINTENANCE

18.12.2017

Due to the additional changes required after the maintenance and installment of new functionality in the Beneficiary portal and the MIS system under the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-Turkey 2014-2020, the beneficiaries might experience unstable connection or the systems might not available temporary on 18.12.2017.

Техническа поддръжка на Портала за бенефициенти и информационната система MIS

13.12.2017

Поради планирани дейности по профилактика и инсталиране на нова функционалност, Порталът за бенефициенти и Информационната система MIS на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 няма да бъдат достъпни в интервала от 12:00 ч., 14.12.2017 г. до 18:00 ч., 15.12.2017 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

11.12.2017

ОБЯВА

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 487 , факс 02/987 07 37

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ за оценката на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия, България – Турция и България – Македония.

Техническа поддръжка на Електроннаta система за обмен на документи и информация (MIS)

16.11.2017

Уважаеми проектни партньори,
Уведомяваме Ви, че поради планирани дейности по профилактика, ремонт и подмяна на активно оборудване на комуникационните системи, управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, Електронната система за обмен на документи и информация (MIS) на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 няма да бъдe достъпнa от 07:00 ч. на 18.11.2017г. до 07:00 на 20.11.2017г.

Страници

Subscribe to Новини