Осмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение

15.11.2021

На 16 ноември 2021 г., онлайн, ще се проведе осмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020.

На заседанието ще бъдат разгледани напредъка в изпълнението за периода 2014–2020 и подготовката на бъдещата програма за трансгранично сътрудничество между двете страни за програмния период 2021-2027 г.

В дневния ред на заседанието е включено и представяне на предложението за изменение в правилата за допустимост на разходите по техническата помощ на програмата.

Facebook icon
Twitter icon