Нова версия на PRAG, 15 декември 2021 г.

05.01.2022

Уважаеми бенефициенти,

Информираме Ви, че новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) е валидна и приложима за всички процедури за избор на изпълнител, считано от 15.12.2021 г.

Препоръчваме Ви да се запознаете с актуалната версия на PRAG, която е достъпна ТУК и да използвате новите образци на документи при обявяване на процедури след 15.12.2021 г.

Документи свързани с процедури  за избор на изпълнител, обявени преди тази дата, следва да бъдат съобразени с версията на PRAG, валидна към обявяването им.

Facebook icon
Twitter icon