Duyurular

İkinci Çağrı Kapsamındaki Bulgar Yararlanıcılar için Eğitim Semineri

19.07.2019

İkinci Çağrı Kapsamındaki Bulgar Yararlanıcılar için Eğitim Semineri

Mekanik ve Elektroteknik Meslek Lisesi (Professional High School of Mechanical Electrotechnics) “Stoicho and Kitsa Marchevi” Haskovo

İkinci Çağrı Kapsamında Sözleşme İmzalama Töreni

19.07.2019

İkinci Çağrı Kapsamında Sözleşme İmzalama Töreni

Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı

17-19 Sv. Sv. Kiril i Metodii str., Sofya, Bulgaristan

Yeni PRAG 2019 Versiyonu

15.07.2019

Avrupa Birliği Dış Faaliyetleri Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi(PRAG) 15 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Yeni PRAG versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ TARAFINDAN YÖNETİLEN INTERREG IPA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 DÖNEMİ KAPSAMINDAKİ YARARLANICI PORTALLARI, İNTERNET SİTELERİ VE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN BAKIMI VE GÜNCELLENMESİ HİZMETİ

03.06.2019

INTERREG IPA CBC-TA-2019-1

 

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve İskân Bakanlığı, Bölgesel İşbirliği Yönetim Müdürlüğü, Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından Yönetilen Interreg IPA Sınır Ötesi Işbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamındaki yararlanıcı portalları, internet siteleri ve bilgi yönetim sisteminin bakımı ve güncellenmesi için hizmet ihalesine çıkmıştır.

Projelerimizi oylayın – RegioStar Ödülleri 2019

30.05.2019

RegioStar Ödüllerinin amacı, bölgesel kalkınmadaki iyi uygulamaları belirlemek ve diğer bölgelere çekici ve ilham verici olabilecek özgün ve yenilikçi projeleri öne çıkarmaktır.

Yarışmaya, Interreg-IPA Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında üç proje katılım sağlamıştır:

CB005.1.23.044 referans numarasıyla “Haskovo ve Edirne – kültürel ve tarihi yerler” projesi “dijital dönüşüme teşvik” kategorisi için bir adaydır.

2019 Avrupa İşbirliği Günü Ortak Faaliyeti - Amatör Video Yarışması

13.05.2019

Katılımcılar, Aİ Günü 2019 kutlamalarının sloganı olan şu soruya özet bir cevap vermek adına çok kısa bir video (en fazla süre: 40 saniye) hazırlayacaklar: “AVRUPA neden sen?” (Avrupa sana nasıl katkı sağlamaktadır)

Bulgaristan-Türkiye Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi İkinci Teklif Çağrısı kapsamında bütçe görüşmelerine çağırılan Ana Yararlanıcıların dikkatine!

27.02.2019

Bütçe görüşmeleri sırasında ya da Yönetim Makamına (9 Stefan Karadzha Cad., Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanlığı, Bölgesel İşbirliği Yönetimi Müdürlüğü, 1202 Sofya, Bulgaristan) 10 iş günü içerisinde  sunulması gereken belge örneklerine BURADAN ulaşabilirisiniz.

 

ÖNEMLI DUYURU: İkinci Teklif Verme Çağrısı Kapsamında, Başvuru Rehberinde Personel Giderlerine İlişkin Yapılan Değişiklik

22.02.2019

Interreg IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014 - 2020) İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında Başvuru Rehberinde 19 Şubat 2019 tarihli Ortak İzleme Komitesi kararı ile bir değişiklik yapılmıştır.

INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Edirne’de Görevlendirilecek Proje Yöneticisi Yardımcısı Alınacaktır

18.02.2019

INTERREG IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Edirne’de tesis edilen Ortak Sekretarya Destek Ofisinde istihdam edilmek üzere bir adet Proje Yöneticisi Yardımcısı alınacaktır.

Pages

Subscribe to Duyurular