Посещение на г-жа Магали Леноел, представител на ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия на проект „Трансграничните региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“

12.12.2022

Г-жа Магали Леноел, представител на ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, и Съвместния секретариат на Програма INTERREG – IPA CBC България – Турция посетиха Проект „Трансграничните региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“, изпълняван от Тракийски университет Одрин - Партньор № 2 по проекта.

По-рано през деня г-жа Леноел участва в откриването на събитието „Пазар на проекти за син растеж“, което се проведе в периода 30.11.2022 г. – 01.12.2022 г. като част от дейностите по проекта. Заедно с главния офис на JS Хасково и офиса на JS Antenna Одрин, г-жа Леноел разгледа със значителен интерес помещенията на трите лаборатории, разположени в Центъра за прилагане и изследване на технологиите и развитието – лаборатория за мониторинг на замърсяването на водата, лаборатория за анализ и моделиране на водни екосистеми, аквакултура и биотехнологична лаборатория. Помещенията са ремонтирани и обзаведени със средства по проекта и скоро ще бъдат оборудвани за финализиране на процеса на подобряване на капацитета на изследователския център Blue Growth към Тракийския университет в Одрин. Гостите бяха запознати с типичната работа на лабораториите, както и методите за вземане на проби, съхранение и анализи, които се извършват в момента в рамките на проекта и ще бъдат тествани със съвременна апаратура за прилагане на разработените методики за мониторинг на замърсяването на водите на речни и морски екосистеми, включително такива от дифузни източници.

Facebook icon
Twitter icon