IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Kapsamında Ortak İzleme Toplantısı-29 Haziran 2016

27.06.2016

29 Haziran 2016 tarihinde, Edirne’de IPA II tarafından ortak finanse edilen IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamında Ortak İzleme Komite Toplantısı gerçekleştirilecektir. Ortak İzleme Komitesi, her iki ülkeden Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşmaktadır.

Ortak İzleme Komite Toplantısında, Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi Birinci Çağrı kapsamında sunulan proje tekliflerinin İdari Uygunluk sonuçları değerlendirilecektir.

Birinci Çağrı Proje Teklif Çağrısı 16 Kasım 2015 tarihinde sunuma açılmış olup 16 Mart 2016 tarihine kadar devam etmiştir. Birinci Çağrı, 1. ve 2. Öncelik Ekseni başlıkları altında açılmıştır. 2015-2017 yılları bütçe dönemi için ayrılan mevcut finansal kaynak 11.028,255 Euro’dur. Belirlenmiş son başvuru tarihine kadar toplamda 195 proje başvurusu alınmıştır.

Toplantı sırasında, Programın ilerlemesi hususu, e- Uyum Girişimi uygulaması, yaklaşmakta olan Program Uygulama Faaliyetleri ve Etkinlikleri içeren konuların yanı sıra Programın Değerlendirme Planı da ele alınacaktır. 

Toplantıya, Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Sayın Denitsa Nikolova ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı “Mali İşbirliği Başkanlığı” Başkanı Sayın Beyza Turan tarafından eş başkanlık edilecektir.

Facebook icon
Twitter icon