Bulgaristan-Türkiye Bölgesinde Çevrenin Korunması için Ortak Sınır Ötesi Girişimler, CB005.1.12.087