Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в региона на България - Турция, CB005.1.12.087